Klassifisering av verdiskap

Et verdiskap er ment til å oppbevare store verdier som f.eks. penger, smykker, edelstener osv. Verdiskap graderes etter ulike klassifiseringer, nemlig Grade 0-VIII. Nedenfor finner du en oversikt over maks forsikringssum for de ulike gradene.

Info: Kjøp verdiskap i vår nettbutikk

Maks forsikringssum uten alarm

Grade 0: 50 000
Grade I: 100 000
Grade II: 150 000
Grade III: 200 000
Grade IV: 500 000
Grade V: 750 000
Grade VI: 1 750 000
Grade VII: 2 250 000
Grade VIII: 4 000 000

Maks forsikringssum MED FG godkjent alarm

Grade 0: 100 000
Grade I: 200 000
Grade II: 300 000
Grade III: 400 000
Grade IV: 1 000 000
Grade V: 1 500 000
Grade VI: 3 000 000
Grade VII: 4 500 000
Grade VIII: 8 000 000