Det har oppstått en feil:

Kode 1001
Melding Kunne ikke lese pagelayout-filen [https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sikkerheten-prod/custom/xml/pagelayout/en14604_godkjenningsordning_for_brannvarslere.xml]
Fil /var/www/agora/releases/20170922194736/application/modules/default/models/Content/Elements/PageLayout.php
Linje 33
Trace #0 /var/www/agora/releases/20170922194736/application/modules/default/models/XML/XMLLayoutParser.php(44): PageLayout->__construct('https://s3-eu-w...') #1 /var/www/agora/releases/20170922194736/application/modules/default/models/XML/XMLLayoutProcessor.php(61): XMLLayoutParser->parseFile('https://s3-eu-w...') #2 /var/www/agora/releases/20170922194736/application/modules/default/controllers/ContentController.php(42): XMLLayoutProcessor->createLayout('en14604_godkjen...') #3 /var/www/agora/releases/20170922194736/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action.php(516): ContentController->overviewAction() #4 /var/www/agora/releases/20170922194736/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('overviewAction') #5 /var/www/agora/releases/20170922194736/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #6 /var/www/agora/releases/20170922194736/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(105): Zend_Controller_Front->dispatch() #7 /var/www/agora/releases/20170922194736/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Application.php(384): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #8 /var/www/agora/releases/20170922194736/index.php(46): Zend_Application->run() #9 {main}