Brannvarsling og rømning

En video fra Norsk Brannvernforening om brannvarsling og rømning i en privatbolig. Lær mer om viktigheten av nok røykvarslere og evakueringsmuligheter i din bolig.