Hotel safe er velkjent for de fleste og finnes på de flere hoteller og moteller. I disse små hotel safene kan gjester oppbevare pass, kamera, penger osv. mens de er gjester på ditt hotell. Hotel safene er utstyrt med digital kodelås som gjestene selv legger inn ønsket kode på. Tilby dine gjester en hotell safe av god kvalitet fra anerkjente Diplomat.

Hotel safe for hoteller, moteller osv.

Hotel safe Diplomat H200N

Hotel safe fra Diplomat med digital kodelås (motordrevet).

kr. 1699,-

Hotel Safe - Diplomat H25CS

Moderne hotel safe med kodelås.

kr. 2499,-