Røykvarslere - Norges største utvalg

Igjen og igjen ser vi viktigheten av å ha velfungerende og ikke minst NOK røykvarslere i en bolig. Røykvarslere i ditt hjem er ikke bare til for å oppfylle kravene i lovverket, de har nemlig sin jobb å redde liv. Røykvarslere redder i dag flere liv hvert eneste år i norske boliger, og det ikke uten grunn at røykvarslere er påbudt i norske boliger.

En bolig uten røykvarslere

Kunne du ha tenkt deg å bo i en bolig uten røykvarslere? Faktisk bor det over 200.000 nordmenn uten fungerende røykvarsler - som regel er det batteriene som mangler. En bolig med brannvarslere uten fungerende batterier er faktisk det samme som en bolig helt uten røykvarslere. Det gjør hver eneste dag til en stor fare for alle som bor og oppholder seg i boligen. Skulle det oppstå et branntilløp i boligen vil det ikke være noen form for brannvarsling som gir deg og dine beskjed om faren for røykforgiftning. Sørg derfor å ha røykvarslere som fungerer i boligen, og ikke minst: flere brannalarmer som er seriekoblede røykvarslere med hverandre.

Hva slags røykvarslere bør jeg velge?

Det finnes i dag en rekke ulike typer brannalarmer å velge mellom. Ulike produsenter, ulike deteksjonsmåter, ulik strømforsyning osv. er noe du bør tenke over idet du skal kjøpe nye røykvarslere. Noen både tror og mener at alle røykvarslere er like, det mener absolutt ikke vi. Vi vet det er stor forskjell mellom røykvarslere på dagens marked, og vi ønsker å hjelpe deg til å velge røykvarslere tilpasset din bolig.

Vår anbefaling: Vi anbefaler alle våre kunder å velge seriekoblede røykvarslere med optisk deteksjon av røyk (gjerne kombinert med en termisk varmesensor). Årsakene er mange: seriekoblede røykvarslere gir enorme fordeler når det gjelder å få så tidlig varsling som overhode mulig, uansett hvor i boligen man befinner seg. Optiske røykvarslere anbefaler vi pga. dette er den klart beste deteksjonsmåten av den typen branntilløp som er mest vanlig (ulmebranner).

Mer info om de ulike typer av deteksjonsmåter kan du lese her.